پژوهش

در دنیای امروز، دانایی و پژوهش یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر سازمانی به شمار می‌رود. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. پژوهش ، مطالعه آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و روشمند به هنگام رویارویی با مسأله‌ای پیچیده و مبهم به قصد ایجاد وضوح و رفع پیچیدگی در امور موسسه می باشد. همچنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر ازمفاهیم ­پیرامون­ موسسه ­است. منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی در اداره پژوهش موسسه است که انجام می‌گیرد.

در این اداره اموری همچون قراردادهای طرح های پژوهشی، مطالعات تحقیقاتی ، برگزاری دوره های آموزشی، تدوین گزارشات عملکردی و سند راهبردی و اساسنامه موسسه صورت می گیرد. در نتیجه اداره پژوهش یکی از کلیدی ترین حوزه ها و حائز اهمیت ترین اداره در پیشبرد اهداف سازمانی و موسسه می­باشد. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به قراردادها و مطالعات تحقیقاتی و اجرایی به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر موسسه است. بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم نیز برخوردار نخواهد بود. 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد