سریعترین راه آموزش زبان یعنی برترین مدرسان در 33 ساله تجربه کیش

صرفه جویی در زمان کلاسها آنلاین میباشد

امکان انتخاب مدرس از هر مدرسی بیشتر یادمیگیریداستفاده میشود

امکان مدیریت زمان خودتان زمان کلاستان را انتخاب میکنید

امکان مدیریت آموزش برای تمام مهارتها و زبانها استاد داریم

350000 تومان

تعداد زبان آموز:

تعداد کلاس خصوصی:

485000 تومان

زبان:

تعداد زبان آموز:

تعداد کلاس خصوصی:

485000 تومان

تخصص:

تعداد زبان آموز:

تعداد کلاس خصوصی:

دوره عمومی زبان

حداقل طول دوره(0تا100) 5.5سال

حداقل هزینه 10 میلیون تومان

service-icon

کلاسهای خصوصی

حداقل طول دوره(0تا100) 2سال

حداقل هزینه 30 میلیون تومان

service-icon