هزینه کلاسهای خصوصی موسسه علوم و فنون کیش

هزینه کلاس های خصوصی
خصوصی 1 جلسه یک نفر 260.000 تومان
خصوصی 1 جلسه ی دو نفره 360000 تومان (هر نفر 180000 تومان)
خصوصی 1 جلسه ی سه نفره 450000 تومان (هر نفر 150000 تومان)

هزینه سایر کلاس های خصوصی
یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced یک نفر 360000تومان

یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced دو نفره  480000تومان (هر نفر 240000 تومان)

یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced سه نفره  570000تومان (هر نفر 190000 تومان)

هزینه  کلاس های خصوصی غیرانگلیسی

یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced یک نفر 360000تومان

یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced دو نفره  480000تومان (هر نفر 240000 تومان)

یک جلسه خصوصی IELTS ،TOFEL، Advanced سه نفره  570000تومان (هر نفر 190000 تومان)

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: