معرفی شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش

ردیف
نام شرکتوضعیت شرکتحوزه فناوریمدیرعاملوب سایت
1
عصر دانش افزاردانش بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اردشیر منتصری

2
 انرژی توانا کیش
دانش بنیانماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و نرم‌افزارها و سامانه‌های تخصصی مربوطه
علی میثاقی
www.Tavana-Energy.com
3
نوید ارتباط پایدار ایرانیان
دانش بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
سید هادی ملک

4
بازرسی فنی بهینه آزمای کیش
دانش بنیان ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
محمدرضا بهار
www.Bakco.ir
5
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی
دانش بنیانخدمات تجاری‌سازی
حسین سلمانی

6
سامانه های هوشمند کاربردی سمیع
دانش بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
میثم میرزایی فر

7
پژواک افراز تجارت
دانش بنیان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
فتحی
www.pezhvakgroup.com
8
دژ افزار نت دانش بنیانفناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ایمحمد زارع

9
رایمند نیکو فراز ایرانیان
دانش بنیان  خدمات تجاری‌سازیامین توکلی پور
www.raymandtech.com
10
مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب ایرانیان
دانش بنیان خدمات تجاری‌سازی
علیرضا حجازی فر
www.Behinsanat.com
11
 دورکاو پایش زیمان
دانش بنیان
سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
مسعود طائفی فیجانی
www.zeemaan.com
12
ژرف نگر جوان شهر
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
حامد محمدعلی نژاد
www.citynet.ir
13
اسپید مارین کیش
دانش بنیان
 ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
سعید حقدار
www.smkish.com
14
تجدید بنا و توسعه کیش
دانش بنیان
 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
احمد قوام ملکی
www.tbkish.com
15
پرتو سریر انوشه ایرانیان
خلاق
تولید نورسنگ مصنوعی
سهند خطیب

16
بازو صنعت هوشمند قشم
خلاق
سوئیت ها و رستوران های شناور
پدرام حیدری

17
پایا فن یاخته البرز (شتابدهنده)
دانش بنیان
 دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک، گیاهی، طبیعی، سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی)
دکتر هومن کاغذیان
www.celltechco.com
18
توسعه تجارت الکترونیک چابک گرایان
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
امیرحسین فولادگر
www.bazarkhodro.ir
19
بین المللی تجارت الکترونیک پرهام کیش
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
علی موقر

20
الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان
دانش بنیان
سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
سید احمد سیف الحسینی

21
کارا نیک قائم سامد کیش
دانش بنیان
سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
مهدی ملاحی کارایی
www.karanics.com
22
توسعه فناوری آراتک پویا
دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
محمد رضا چولکی
www.aratec.ir
23
آینده پژوهان نوآور کارگشا
دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
نیر چاوشی
www.kargosh.com
24
توسعه فناوری آرین داده پیوسته ایرانیان
دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
امیر تقدسی

25
صافات انرژی یزد
دانش بنیان
 ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
رضاجوادپور
www.safatco.com
26
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه

سیداحمد معتمدی

27
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه

جبارعلی ذاکری

28
اندیشمندان پارس شهرراز کیش
خلاق
کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
سید محمد سعادت

29
کارافزار باتاب کیش
خلاق
کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
حمیدرضا رمضانی طهرانی
www.batab.app
30
سنجش دانش صنعت جنوب
دانش بنیان
خدمات تجاری‌سازی
عبدالحسین توانگری
www.sanjeshdanesh.ir
31
قائم الکترونیک پرداز
دانش بنیان
سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
محمدرضاامیری
www.ghep.co.ltd.ir
32
ایده سیستم پرداز کیش
دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
شهرام یوسفی

33
تجارت راه طلایی تینو
دانش بنیان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
محمد مهدی ربانی

34
پیشگامان یاراکیش
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
مصطفی ری پور

35
نوآوران هزاره دانش
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
فاطمه مختاری گلپایگانی
www.parstouch.ir
36
تحولات نوین یادمان(مارکوپکس)
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
حسین روان خواه
www.marcopacs.com
37
شرکت فناوری ومهندسی طیف زمین
دانش بنیان
برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
حامد گنجی

38
صندوق پژوهش و فناوری اصفهان
دانش بنیان
 خدمات تجاری‌سازی
احمد ورد

39
نوآوران هوش گستر آرام
دانش بنیان
 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
مهدی آرام نیا

40
تحقیقات صنعتی خلاقیت برتر بروجن
خلاق
بازی، اسباب بازی و سرگرمی
سجادراستی
www.jampa.ir       www.khalaghiavat-bartar.ir/fa
41
شرکت زنجیره بلوک‌ شایسته کیش
خلاق
کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
امیر عباس شایسته فر

42
امن افزار نهان بین
خلاق
کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
ابراهیم شفیعی

43
هونامی فراساحل
دانش بنیان
 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
عباس بادکوبه

44
توسعه گران انفورماتیک پرهام - تاپ
دانش بنیان
 فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
محمد علمیه

45
شرکت بانی زندگی هوشمند
خلاق
کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
حسن بی غم

46
فنی مهندسی پردیس پایش کیمیا صنعت
دانش بنیان
 برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
مصطفی فرهادی

47
ایرسا چکاد کیش
دانش بنیان
 ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
وحید ندیمی

48
مهندسی بازرگانی مهراد صنعت خلاق
دانش بنیان
ماشین آلات و تجهیزات پیشرفتهعلی شقاقی مقدم

49
آداک فناوری وستا
خلاقکسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی
مجتبی شریعت زاده

50
نماگستر دیاکو راد
دانش بنیانرق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
نیلوفر رزم جو

51
مشاوران طلوع پایا (مطپ)
دانش بنیان07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
محمد شکرچیان
www.matap.ir
52
پردازش های هوشمند ناوش آریا
دانش بنیان06- برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
حسین حامدمقدم
www.navosh.ir
53
فرهنگی و هنری رسانه سیمای ایرانیان (وی کست)
دانش بنیان08- خدمات تجاری‌سازی
مهدی خسروی
www.vcast.ir
54
صنایع ارتباطی آوا
دانش بنیان07- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
انوشیروان مرآت
www.ava.ir
55
پشتیبان پرواز پارس
دانش بنیان
08- خدمات تجاری سازی
امید تاجداری

56
شرکت فاوا هزاره کیش
خلاق
حوضه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازیمهدی عسکری
www.favakish.ir

 


در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

  • شکیلا در صورت تمایل به پیوستن به این لیست باید با مرکز نوآوری صحبت بشود یا در سایت قسمتی هست برای پر کردن فرم ؟

  • مدیر سامانه با سلام شما میتوانید در منوی اصلی سایت قسمت مرکز نوآوری کلیک بفرمایید سپس گزینه فرم پذیرش را انتخاب کرده و تکمیل کنید.

  • reza با سلام بسیار ممنون از اینکه ز شرکتهای نوپا حمایت میکنید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: