آموزشی

1-    آموزشی

1-    تفکیک جنسیتی

2-    رعایت تقویم آموزشی

3-    برنامه انجام obs   مدرسین

4-    کیفیت خدمات آموزشی

5-    کتب و ابزار کمک آموزشی

6-    گواهی دوره های تربیت مدرس

7-    نحوه تعیین سطح

8-     لیست حضور و غیاب

9-    لیست نتایج پایان ترم

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: