اخبار آموزش آنلاین

کلاس های آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت آغاز خواهد شد و قبل از تاریخ مذکور امکان ورود به کلاس وجود ندارد.

لینک دریافت راهنما جهت نصب و استفاده از نرم افزار
راهنمای بررسی اتصال اینترنت زبان آموز
راهنمای بررسی سیستم سخت افزاری و نرم افزاری زبان آموز

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد