تبلیغات، روابط عمومی و فناوری اطلاعات

1-    تبلیغات، روابط عمومی و فناوری اطلاعات

1-    میزان استفاده مطلوب از تبلیغات و مزیت های رقابتی موسسه

2-    خلاقیت و نوآوری

3-    شیوه تبلیغ،  اطلاع رسانی و استفاده بهینه از پتانسیل های جذب

4-    استفاده از تکنولوژی و شبکه های مجازی و اجتماعی

5-    نیازسنجی،  نظر سنجی و رضایت مندی از زبان آموزان و عوامل آموزشی و اجرایی

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد