شرایط اخذ شعبه و فرم های خام

                            شرایط اخذ شعبه

1-   مشخصات متقاضی وهیئت موسس

                                                                  

Ø       یک نفر امتیاز گیرنده با تحصیلات آموزشی و آکادمیک حداقل کارشناسی و 3 نفر هیات موسس

Ø       یک نفر با تحصیلات مرتبط با حوزه زبانهای خارجی

Ø       یک نفر مدیر با تحصیلات و سوابق مدیریتی/فناوری                              

Ø       یک نفر با تحصیلات مرتبط باحوزه مالی و حقوقی

2-1- توانایی مالی

Ø      1- ارائه حداقل شش ماه گردش مالی بانکی هر چهار نفر منتهی به تاریخ درخواست که رسوب مالی هر کدام کمتر از 50 میلیون تومان نباشد

Ø      2- ارائه چک به مبلغ 20 میلیون تومان بابت دریافت موافقت نامه اولیه تاسیس شعبه

Ø      3- ارائه اسناد مالکیتی متقاضیان که ارزش سند کمتر از 200میلیون تومان نباشد

Ø      4- ارائه ضمانت نامه بانکی به ارزش 20میلیون تومان با عنوان تضمین حسن انجام تعهدات  قراردادی برای هر شعبه یا جنسیت

Ø      5- ارائه چک ضمانت حسن اجرای قرارداد به ارزش 100 میلیون تومان برای هر شعبه یا جنسیت

Ø      6- ارائه سفته به ارزش 80 میلیون تومان برای هر شعبه یا جنسیت

3-1- مصاحبه حضوری در کمیته تائید صلاحیت

2-   مدارک لازم

2-1 -تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس شعبه

2-2 -تکمیل فرم پرسشنامه فردی برای متقاضی و اعضای هیئت موسس

2-3- ارائه و الصاق دو  قطعه عکس بر روی فرم پرسشنامه فردی برای متقاضی و اعضای هیئت موسس

2-4 -تکمیل فرم درخواست تاسیس شعبه موسسه

2-5 -تکمیل طرح توجیهی


3- پس از تأیید طرح نسبت به تهیه و ارسال مدارک ذیل اقدام فرمایید.

3-1 -کپی برابر اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی، شناسنامه (تمامی صفحات)، کارت پایان خدمت یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی متقاضی و هیئت موسس برای اشخاص حقیقی و صاحبان سهام و اعضای هیئت مدیره برای

اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی

3-2-ارائه شرح سوابق کاری و  رزومه

      3 - 3 - گواهی نامه ثبت شرکت، اظهار نامه، اساسنامه، روزنامه رسمی ( اشخاص حقوقی کپی برابر اصل مدارک ثبتی )

      3-4-پرینت گردش حساب 6 تا 12 ماهه، اوراق بهادار، حساب سپرده، سند ملکی و ... (اسناد مالی معتبر )

3- 5- مفاصا حساب مالیاتی با فعالیت بیش از یک سال)اشخاص حقوقی (

3- 6-گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد برای امتیاز گیرنده و هیئت موسس

3- 7-عدم چک برگشتی و... (گواهی عدم سوء سابقه مالی )

3-8-ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی با کد رهگیری ملک شعبه به نام متقاضی

لطفاً جهت اخذ شعبه موسسه آموزشي علوم و فنون كيش فرم هاي پيوست را تکميل نموده و به آدرس

الکترونيکي branches@kish-ist.org و اصل فرمهاي تکميل شده و مدارك مورد نياز را به نشاني دفتر

مركزي موسسه ، اداره توسعه امور شعب و مراکز ارسال فرماييد.

بدیهی است صدور این نامه و دریافت مدارک توسط موسسه به منزله بررسی اولیه شرایط بوده و به معنی موافقت بر درخواست متقاضی نبوده و هیچ حقی را برای ایشان ایجاد نمی کند.

 

4-    معرفی ملک

5-     تجهیز ملک

6-     جذب حداقل 10 نفر مدرس

7-    اخذ مجوز از وزارت خانه های آموزش و پرورش ، علوم و فناوری ،  فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سازمان فنی و حرفه ای کشور

8-     عقد قرارداد نهائی

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد