مالی، حقوقی و قانونی

1-    مالی، حقوقی و قانونی

1-    تسویه حساب مالی

2-    تشکیل پرونده و تکمیل اظهارنامه  مالیاتی

3-    مفاصاحساب عوارضهای مربوط به شهرداری

4-    مفاصا حساب حق السهم آموزش و پرورش

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد