کارگاه Games for Online Teacherجهت ثبت نام مبلغ 950 هزار ریال به شماره کارت
6104337400958227
به نام موسسه علوم و فنون کیش واریز نموده و جهت ارسال فیش و اطلاعات از طریق فرم زیر اقدام نمایید

برای ورود به فرم کلیک کنید

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: