نرم افزار و اپلیکیشن

نرم افزار و اپلیکیشن

1-     میزان استفاده از پورتال

2-    دانش استفاده از پورتال و آموزش مدیر و پرسنل

3-    همخوانی و همگونی آماری با پورتال

4-    دانش استفاده از چارگون و آموزش مدیر و پرسنل

5-    میزان استفاده از چارگون

6-     ارسال گزارشات در قالب پست الکترونیکی

7-     راه اندازی کانال اطلاع رسانی تلگرام

8-     فعالیت صفحه اینستاگرام شعبه

9-    اطلاع رسانی از طریق پیامک

10-  به اشتراک گذاشتن فیلم آموزشی پورتال ثبت نام در کانال تلگرام

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد