معرفی اداره شعب

به نام خدا

 

             اداره امور شعب حلقه اتصال شعب کیش در سراسر کشور و دفتر مرکزی موسسه می باشد. این اداره با نقش آفرینی مناسب مدیران شعب و تعامل بخشهای گوناگون دفتر مرکزی در فرآیند خدمات رسانی،تربیت مدرسین، زبان آموزان و مخاطبان موسسه و با انجام وظایف و مسئولیت های ویژه در راستای تحقق اهداف موسسه علوم و فنون کیش و توسعه برندینگ در کشور می کوشد .اداره امور شعب عامل اجرایی کلیدی در موسسه محسوب شده و در تبیین جایگاه شعب، مدیران شعب، زبان آموزان  و مخاطبان همت می گمارد.

   وظایف کلی اداره شامل:

·        جذب متقاضی، تشخیص و تایید صلاحیت متقاضیان

·        اخذ مجوز از آموزش و پرورش و سایر ارگانها

·        انعقاد، تمدید و فسخ قرارداد

·        صدور مجوز بهره برداری شعب

·        راه اندازی و پشتیبانی پورتال ثبت نام

·        تاسیس و راه اندازی

·        کنترل ، هدایت و راهنمایی

·        نظارت بر حسن اجرای تعهدات شعب و بازخوردها

·        مدیریت شعب

می باشدکه با هدف استانداردسازی و یکپارچگی و نظارت مستمر بر فعالیت ها  به سرانجام می رسد....

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد