امور شعب و مدیریتی

1-    امور شعب و مدیریتی

1-    حضور مدیر شعبه

2-    ارتباط مدیر با کارکنان، والدین، زبان آموزان و مخاطبان

3-    کنترل کمی و کیفی  و نظارت از دیدگاه مدیریتی

4-    ارزیابی کارکنان و مدرسین و زبان آموزان از دیدگاه مدیریتی

5-    تعیین اهداف شعبه

6-    تعیین چشم انداز شعبه

7-    وضعیت  قرارداد، تمدید، الحاقیه

8-    ابلاغیه مدیران

9-    تهیه و ارسال بخشنامه ها و دستور العمل ها

10-           پیگیری کلیه درخواستها و نامه های ارسالی از طرف شعب

11-           مجوز آموزش و پرورش

12-           بیمه آتش سوزی و مسئولیت

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: