برگزاری دوره آموزش مدیریتی ویژه مدیران سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ششمین دوره کارگاه آموزشی جانشین پروری ویژه روسای ادارات و نهادهای مستقر در جزیره زیبای کیش برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزش مدیریتی ویژه مدیران سازمان منطقه آزاد کیش

در این دوره که به درخواست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد نکاتی در خصوص شیوه های نوین مدیریتی و ضرورت توجه به امر آموزش نیروی انسانی به عنوان مهمترین ثروت سازمانی بیان گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد