برگزاری workshop توسط یکی از اساتید موسسه کیش در مدارس آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، آقای امیر گلشن سعیدی، کارشناس آموزش شعبه یافت آباد با حضور در مدرسه نمونه زمانی آموزش و پرورش منطقه 19 تهران، کارگاه آموزشی برای معلم های زبان متوسطه اول منطقه 19برگزار کرد.
برگزاری workshop توسط یکی از اساتید موسسه کیش در مدارس آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

 

در این کارگاه، تفاوت های یادگیری بین جدیدترین روش آموزش در موسسه کیش و قدیمی ترین روش آموزشی در مدارس بیان گردید که مورد استقبال معلمان قرار گرفت. تفکر درخصوص بحث تدریس و کار روی آن و پویایی کلاس از جمله بحث حرکتی، دیداری و شنیداری از دیگر مواردی بود که بیان شد.  

 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد