انجام رزمایش همدلی در جزیره کیش با همکاری موسسه علوم و فنون کیش

انجام رزمایش همدلی در جزیره کیش با همکاری موسسه علوم و فنون کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه علوم و فنون کیش، در راستای انجام رزمایش همدلی  مهمترین گام این عملیات یعنی طرح گردآوری و تحلیل اطلاعات نیازمندان آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا در منطقه آزاد کیش توسط این موسسه تهیه خواهد شد.

با عنایت به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر انجام رزمایش همدلی و مهر و آغاز این رزمایش درجزیره کیش، این طرح در اولویت کاری سازمان منطقه آزاد کیش و به تصدی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش انجام خواهد پذیرفت.

از آنجا که شیوع بیماری کرونا منجر به تعطیلی پروژه ها، مراکز تجاری، تفریحی، عمرانی، خدماتی، اماکن عمومی و غیره در جزیره کیش شده است و اقشار کم درآمد را تحت تأثیر قرار داده، مقرر گردیده تا با شناسایی خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر در سطح جزیره کیش نسبت به توزیع بسته های حمایتی اقدام نموده و بدین طریق در راستای ایفای وظیفه شرعی و ملی در جزیره کیش گام برداریم.

گردآوری اطلاعات جامعه آماری مربوط به نیازمندان آسیب دیده ناشی از کرونا درکنار طرح های بهداشتی کادر خدوم و زحمتکش پزشکی و پرستاری بیمارستان کیش ، ازاقدامات حمایتی سازمان به شمار می رود و پر واضح است که ایام شیوع بیماری کرونا و پسا کرونا و آسیب های اجتماعی و معیشتی که از این ناحیه بر اقشار ضعیف، کارگران و قشر کم درآمد وارد نموده را می توان بعنوان یکی از معضلات اساسی جزیره کیش بر شمرد.

طرح حاضر می کوشد تا با شناخت جامعه آماری و تحلیل داده های حاصله، مساعدت های بسزائی را در رفع محرومیت ها و زدودن آثار سوء اقتصادی و اجتماعی ایام مبارزه با بیماری کرونا به منصه ظهور رساند.

اهداف کلی طرح عبارتند از:

انجام تحقیق و پیمایش به منظور دسترسی به اطلاعات افراد مشمول طرح و احصاء آن

رفع اولیه نیازهای ضروری و کمک به آسیب دیدگان از بیماری کرونا

زدودن آثار فقر و ایجاد سلامت روان کیشوندان

شناسایی آسیبهای اقتصادی و معیشتی کارکنان و کارگران کارگاه ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی در جزیره کیش

 

لازم به توضیح است مراحل تهیه این طرح آغاز شده و طی جلساتی  در مرکز نوآوری کیش نکات مورد توجه در این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: