ثبت برند و لوگوی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در اداره ثبت علائم تجاری

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، برند و لوگوی موسسه در اداره ثبت علائم تجاری ثبت گردید.
ثبت برند و لوگوی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در اداره ثبت علائم تجاری

در این گزارش آمده است : با توجه به اینکه علایم تجاری مانند تکنولوژی و سرمایه نقدی یکی از پایه های مهم سرمایه گذاری و رقابت می باشد برند و لوگوی این موسسه پس از بیست و هفت سال فعالیت ، حسب دستور آقای دکتر تهرانی مدیرعامل محترم در اداره ثبت علائم تجاری ثبت گردید .

بنابراین گزارش با عنایت به ثبت رسمی ، استفاده بدون مجوز برند و لوگوی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده ، اقدامات قانونی صورت خواهد پذیرفت.

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد