پیام مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به جناب آقای روحانی ریاست جمهوری منتخب.

مدیریت محترم موسسه آموزشی علوم و فنون کیش انتخاب جناب آقای روحانی را بعنوان ریاست جمهوری منتخب تبریک گفتند.
پیام مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش به جناب آقای روحانی ریاست جمهوری منتخب.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد