جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها

جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها

جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها در تاریخ 11 اسفندماه از ساعت 8:30 الی 16 در دفتر مرکزی برگزار گردید. در این جلسه، مباحث آموزشی مربوط به تغییر کتب نوجوانان، نحوه تدریس مهارت های زبانی و تکنیک های آموزشی مطرح گردید. سپس طی کارگاه آموزشی، کارشناسان در گروه های منتخب، مشغول نوشتن طرح درس های مربوط شده و در نهایت از هر گروه یک نفر طرح درس گروه را به اجرا گذاشت.

در ادامه، مباحثی درخصوص مدل ارزیابی مؤسسه شامل ارزیابی طی فرآیند یادگیری و پایان هر درس یا ترم ارائه گردید.

ضمناً، درخصوص اپلیکیشن "سی نما کیش" از جمله فرایند کار، ویژگی ها، پایلوت اپ مربوط و نحوه استفاده آن، توضیحاتی توسط کارشنـاسـان مطرح شد که براساس لغات کتاب Solutions 3rd edition تهیه شده و فراگیرانی که از این کتاب آموزش می بینند، می توانند با نصب اپلیکیشن از آن استفاده نمایند.

 تقویت مهارت های گفتاری، شنیداری و خواندن، تلفظ کلمات و جملات، سطح دانش عمومی و لهجه زبان آموزان از اهم کاربردهای این اپلیکیشن می باشد که در فاز پایلوت مورد بازبینی کارشناسان و اساتید شعب منتخب قرار گرفت. 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد