جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها

جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها

جلسه آموزشی کارشناسان آموزشی شعب شهرستان ها در تاریخ 11 اسفندماه از ساعت 8:30 الی 16 در دفتر مرکزی برگزار گردید. در این جلسه، مباحث آموزشی مربوط به تغییر کتب نوجوانان، نحوه تدریس مهارت های زبانی و تکنیک های آموزشی مطرح گردید. سپس طی کارگاه آموزشی، کارشناسان در گروه های منتخب، مشغول نوشتن طرح درس های مربوط شده و در نهایت از هر گروه یک نفر طرح درس گروه را به اجرا گذاشت.

در ادامه، مباحثی درخصوص مدل ارزیابی مؤسسه شامل ارزیابی طی فرآیند یادگیری و پایان هر درس یا ترم ارائه گردید.

ضمناً، درخصوص اپلیکیشن "سی نما کیش" از جمله فرایند کار، ویژگی ها، پایلوت اپ مربوط و نحوه استفاده آن، توضیحاتی توسط کارشنـاسـان مطرح شد که براساس لغات کتاب Solutions 3rd edition تهیه شده و فراگیرانی که از این کتاب آموزش می بینند، می توانند با نصب اپلیکیشن از آن استفاده نمایند.

 تقویت مهارت های گفتاری، شنیداری و خواندن، تلفظ کلمات و جملات، سطح دانش عمومی و لهجه زبان آموزان از اهم کاربردهای این اپلیکیشن می باشد که در فاز پایلوت مورد بازبینی کارشناسان و اساتید شعب منتخب قرار گرفت. 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: