صدور احکام اعضای شورای عالی آموزش و پژوهش موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، احکام اعضای شورای آموزش و پژوهش موسسه ، صادر گردید.
صدور احکام اعضای شورای عالی آموزش و پژوهش موسسه

در این گزارش آمده است این شورا که عالیترین رکن علمی ، پژوهشی و آموزشی موسسه است که با ظرفیت علمی اساتید دانشگاهی خارج از مجموعه موسسه ، اساتید برتر شعب و مدیران آموزشی موسسه و با هدف غنی سازی محتوای علمی و آموزشی ، تصویب محتوای دوره های تربیت مدرس زبانهای خارجی ، برنامه ریزی و هماهنگ سازی امور آموزشی و پژوهشی موسسه در سراسر کشور تشکیل گردیده است .

بنابراین گزارش اعضای شورا عبارتند از :

خانمها غیایی ، امیر فروغی ، پایان و آقایان دکتر کامران یگانگی ، دکتر جواد طهماسبی ، دکتر آقارضی ، دکتر امینی ،  قناعتی و گلمزرجی

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد