برگزاری اولین کارگاه رشد و استعدادیابی در زمینه موسیقی ،تئاتر و بازیگری در شعبه ناهید.

اولین کارگاه رشد و استعدادیابی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در زمینه موسیقی،تئاتر و بازیگری در شعبه ناهید برگزار شد.
برگزاری اولین کارگاه رشد و استعدادیابی در زمینه موسیقی ،تئاتر و بازیگری در شعبه ناهید.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش اولین کارگاه رشد و استعدایابی در زمینه موسیقی ،تئاتر و بازیگری در شعبه ناهید و با حضور زبان آموزان و اساتید در تاریخ 96/06/13 برگزار شد.

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد