انتصاب سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

محسن رحیمی رئیس هیئت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، به عنوان سرپرست موسسه منصوب گردید.
انتصاب سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش؛ رحیم سرهنگی طی حکمی محسن رحیمی را به عنوان سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب کرد. محسن رحیمی که رئیس هیئت مدیره می باشد از تاریخ ۱ بهمن ماه با حفظ سمت عهده دار سرپرستی موسسه نیز می باشند.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: