برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش با حضور جناب آقای دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش
برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ،مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام با حضور جناب آقای دکتر مونسان ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ،جناب آقای دکتر تهرانی مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش و اعضای هیئت مدیره شنبه مورخ 96/04/10 برگزار گردید.در این جلسه موسسه آموزشی علوم و کیش برای سومین سال متوالی بدون بند حسابرسی موفق به برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام گردید

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد