بر گزاری همایش کنسرت رشد و استعدادیابی کودک و نوجوان.

همایش کنسرت رشد و استعدادیابی کودک و نوجوان برگزار می شود.
بر گزاری همایش کنسرت رشد و استعدادیابی کودک و نوجوان.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش همایش کنسرت رشد و استعدادیابی کودک و نوجوان با حضور مدیران شعب تهران و با موضوع بررسی راهکارهای توسعه مراکز رشد و استعدادیابی در تاریخ 96/05/11 برگزار می شود.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد