صدور احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه ، صادر گردید.
صدور احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه

در این گزارش آمده است که این شورا با عنایت به تصویب هیأت مدیره محترم موسسه و با هدف نظارت بهینه و مشارکت بخش خصوصی در راستای ارتقاء برند موسسه کیش و حفظ استانداردهای مرتبط ، تشکیل شده و اهم وظایف این شورا رسیدگی به کلیه امور آموزشی ، مالی و مدیریتی شعب می باشد.

بنابراین گزارش اعضای این شورا عبارتند از :

خانمها صابر دوست ( مدیر شعبه اکباتان ) ، احمدی ( مدیر شعبه پونک ) ، مجمدزاده ( مدیر شعبه پاسداران ) و آقایان ادب ( مدیر شعبه بهارستان ) ، موسوی ( مدیر شعبه تهرانسر ) رنجبر ( مدیر شعبه صادقیه ) ، زهره ای ( مدیر شعبه ناهید ) ، عباسی ( مشاور مدیرعامل و مدیر حراست ) آقارضی ( مدیر اداری و پشتیبانی ) ، نیکزاد ( مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه ) ، فراهانی ( مدیر توسعه و بازاریابی شعب موسسه ) و بنکدار

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: