صدور احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه ، صادر گردید.
صدور احکام اعضای شورای عالی نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه

در این گزارش آمده است که این شورا با عنایت به تصویب هیأت مدیره محترم موسسه و با هدف نظارت بهینه و مشارکت بخش خصوصی در راستای ارتقاء برند موسسه کیش و حفظ استانداردهای مرتبط ، تشکیل شده و اهم وظایف این شورا رسیدگی به کلیه امور آموزشی ، مالی و مدیریتی شعب می باشد.

بنابراین گزارش اعضای این شورا عبارتند از :

خانمها صابر دوست ( مدیر شعبه اکباتان ) ، احمدی ( مدیر شعبه پونک ) ، مجمدزاده ( مدیر شعبه پاسداران ) و آقایان ادب ( مدیر شعبه بهارستان ) ، موسوی ( مدیر شعبه تهرانسر ) رنجبر ( مدیر شعبه صادقیه ) ، زهره ای ( مدیر شعبه ناهید ) ، عباسی ( مشاور مدیرعامل و مدیر حراست ) آقارضی ( مدیر اداری و پشتیبانی ) ، نیکزاد ( مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد موسسه ) ، فراهانی ( مدیر توسعه و بازاریابی شعب موسسه ) و بنکدار

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد