برگزاری اولین جلسه مدیران شعب تهران با جناب آقای دکتر تهرانی در سال 96

اولین جلسه مدیران شعب تهران به میزبانی دفترمرکزی و با حضور جناب آقای دکتر تهرانی برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه مدیران شعب تهران با جناب آقای دکتر تهرانی در سال 96

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش این جلسه در روز دوشنبه بیست و یکم فروردین سال 96 برگزار شد.در ابتدای این نشست صمیمانه جناب آقای دکتر تهرانی ،سال جدید و ایام رجب را به مدیران و کارگزاران شعب تبریک گفتند.سپس نگاهی گذرا به اقدامات انجام گرفته در سال 95 پرداختند.همچنین جناب آقای دکتر تهرانی نسبت به (وحدت و انسجام)مابین مدیران شعب به عنوان یک اصل تاکید کردند و از آن به عنوان یکی ازارکان تحقق اهداف در سال 96 نام بردند.

مدیران شعب نیز در راستای یکسان سازی و هماهنگی بین شعب و دفتر مرکزی سئوالات خود را مطرح نمودند که جناب آقای دکتر تهرانی با رهنمودهای مدبرانه خوددر جهت رفع آن برآمدند.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد