جلسه تودیع جناب آقای عباسی و معارفه جناب آقای اسدپور

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش جلسه ی تودیع جناب آقای عباسی مشاور مدیرعامل و مدیر حراست و معرفی آقای نیما اسدپور روز چهارشنبه مورخ 96/03/10 در محل دفتر مرکزی برگزار شد.
جلسه تودیع جناب آقای عباسی و معارفه جناب آقای اسدپور

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش جلسه ی تودیع جناب آقای عباسی مشاور مدیرعامل و مدیر حراست  و معرفی آقای نیما اسدپور روز چهارشنبه مورخ 96/03/10 در محل دفتر مرکزی برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر تهرانی ضمن تشکر و تقدیر از زحمات بی دریغ آقای عباسی با معرفی  آقای نیما اسدپور به عنوان مشاور مدیر عامل و مدیر حراست به مدیران بخش های مختلف مؤسسه بر حفظ ارتباط صمیمانه بین حراست و دیگر بخش ها تأکید نمودند.

نیما اسدپور

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد