پیام مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در محکومیت اقدامات تروریستی تهران.

مدیریت محترم موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در محکومیت اقدامات تروریستی تهران بیانیه ای را صادر کردند.
پیام مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در محکومیت اقدامات تروریستی تهران.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد