برگزاری کارگاه رشد و استعدادیابی آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی.

کارگاه رشد و استعدادیابی آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی در شعب آموزشی موسسه علوم و فنون کیش برگزار میگردد.
برگزاری کارگاه رشد و استعدادیابی آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد