انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین موسسه آموزشی علوم و فنون کیش و شرکت مخابرات تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین موسسه آموزشی علوم و فنون کیش و شرکت مخابرات تهران

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین موسسه آموزشی علوم و فنون کیش و شرکت مخابرات تهران منعقد گردید.

این تفاهم نامه با هدف ارتقاء سطح علمی و تقویت مهارت زبان های خارجی کارکنان شرکت مخابرات تهران و خانواده ایشان در شش شعبه منتخب مؤسسه علوم و فنون کیش در شهر تهران تنظیم شد. مشخصات و آدرس شعب مربوط در پیوست آمده است.

شایان ذکر است، تفاهم نامه همکاری توسط جناب آقای دکتر جوادپور عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، جناب آقای زمانی عضو هیأت مدیره موسسه علوم و فنون کیش و جناب آقای صابونی زیارانی مدیرکل منابع انسانی شرکت مخابرات منطقه تهران، جناب آقای علی بابایی رئیس اداره آموزش و پژوهش شرکت مخابرات منطقه تهران، مبادله و امضا گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد