پیام تشکر و قدردانی جناب آقای دکتر مونسان.

جناب آقای دکتر مونسان طی پیامی از همکاران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای وابسته قدردانی بعمل آوردند.
پیام تشکر و قدردانی جناب آقای دکتر مونسان.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد