پیام تشکر و قدردانی جناب آقای دکتر مونسان.

جناب آقای دکتر مونسان طی پیامی از همکاران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکتهای وابسته قدردانی بعمل آوردند.
پیام تشکر و قدردانی جناب آقای دکتر مونسان.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: