راه اندازی سامانه صدور گواهی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش

سامانه صدور گواهی دوره های آموزشی توسط دفتر مرکزی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش راه اندازی شد.
راه اندازی سامانه صدور گواهی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش

 

سامانه صدور گواهی دوره های آموزشی توسط دفتر مرکزی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش راه اندازی شد.

این سامانه با امکان صدور گواهی تمامی دوره ها در مقاطع و سطوح مختلف در جهت ایجاد خدمات یکپارچه راه اندازی شد. هدف از این سامانه دسترسی آسان زبان آموزان عزیز به گواهی معتبر می باشد. متقاضیان از هر شعبه ای امکان ثبت درخواست صدور گواهی را دارند. زبان آموزان محترم هر شعبه در کل کشور با مراجعه به وبسایت مؤسسه و ثبت درخواست می توانند گواهی خود را دریافت نمایند. گواهی های صادر شده با قالب ویژه و بصورت فیزیکی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است صدور گواهی مشروط به وجود سوابق زبان آموز در سامانه ثبت نام می باشد. چنانچه اطلاعات متقاضی در سامانه ثبت نشده باشد بدیهی است گواهی صادر نخواهد شد.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: