انتصاب جناب آقای دکتر تهرانی به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش.

جناب آقای دکتر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش،طی حکمی جناب آقای دکتر تهرانی را با حفظ سمت بعنوان عضو هیات مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب کردند.
انتصاب جناب آقای دکتر تهرانی به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد