معـرفی مدیـرعامل مـؤسسه بعنوان دستیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه علم و فناوری

معـرفی مدیـرعامل مـؤسسه بعنوان دستیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه علم و فناوری

با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، داریوش سلیمی به عنوان دستیار مدیرعامل در حوزه علم و فناوری معرفی شد.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این حکم دکتر مظفری با توجه به سیاست های سازمان در زمینه تمرکز سیاست گذاری ها و گسترش فعالیت های مرتبط با حوزه علم و فناوری در جزیره کیش و اشاره به سوابق ارزشمند داریوش سلیمی، وی را به سمت دستیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه علم و فناوری منصوب کرد.

 

در این حکم آمده است: امید است نظر به مستندات موجود در زمینه ایجاد شهر دانش با محوریت شکل گیری اکوسیستم علم و فناوری در جزیره کیش در بکارگیری و هماهنگی تمامی ظرفیت های علمی سازمان در این زمینه مؤفق و مؤید باشید.

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد