برگزاری رویداد بازی سازی هکاتون با محوریت آموزش زبان و جزیره کیش

این رویداد با حمایت موسسه آموزشی علوم و فنون کیش و میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
برگزاری رویداد بازی سازی هکاتون با محوریت آموزش زبان و جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش روز اول از رویداد بازی سازی هکاتون با محوریت آموزش زبان و جزیره کیش با حمایت موسسه کیش، در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.

گفتنی است این رویداد، با حضور تیم آموزش، پژوهش، روابط عمومی و بازاریابی موسسه آغاز شد. در ابتدا تیزر معرفی موسسه پخش و سپس تاریخچه، سوابق و محصولات آموزشی موسسه معرفی گردید. همچنین در ادامه قوانین و نکات لازم جهت بازی سازی در این سه روز توسط منتورها بیان شد.شایان ذکر است پس از معارفه تشکیل تیم های رقابت کننده صورت پذیرفت و ایده های مقدماتی توسط گروه ها شکل گرفت.

این رویداد تا روز جمعه ۲۹ آذرماه ادامه خواهد داشت و موسسه کیش به عنوان مسولیت اجتماعی خود حامی این رویداد بازی سازی بوده و به دنبال توسعه ایده های نوین آموزشی در قالب بازی های جدی می باشد.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد