برگزاری اولین دوره تربیت مدرس زبانهای خارجی در شعبه زنجان

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، اولین دوره آموزش تربیت مدرس زبانهای خارجی در شعبه زنجان برگزار شد.
برگزاری اولین دوره تربیت مدرس زبانهای خارجی در شعبه زنجان

گفتنی است  معاون اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان نیز از این دوره بازدید کرده و از حضور فعال موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در سطح استان ، تقدیر و تشکر نمودند.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد