تعطیلی شعبه جعلی موسسه کیش در شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، با حکم شورای نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ، فعالیت شعبه جعلی موسسه کیش در شهرستان زنجان متوقف گردید.
تعطیلی شعبه جعلی موسسه کیش در شهرستان زنجان

بنابراین گزارش ، فعالیت این شعبه که بدون مجوز و با سوء استفاده از برند ، لوگو و نام موسسه آموزشی کیش با اقدامات حقوقی صورت گرفته و اخذ حکم از شورای نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان متوقف گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد