برگزاری اولین جلسه شورای عالی علمی ، آموزشی و پژوهشی موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش اولین جلسه شورای عالی علمی ، آموزشی و پژوهشی موسسه با حضور آقای دکتر تهرانی مدیرعامل و سایر اعضا تشکیل گردید.
برگزاری اولین جلسه شورای عالی علمی ، آموزشی و پژوهشی موسسه

در ابتدای این جلسه آقای دکتر تهرانی ضمن تبیین هدف تشکیل این شورا گفت : با توجه به اقدامات توسعه محور صورت گرفته در شش ماهه اول سال و همچنین ضرورت ارتقاء خدمات آموزشی ، با تصویب هیات مدیره شورای عالی علمی ، آموزشی و پژوهشی تشکیل گردید تا با همکاری سایر شعب ، در کیفیت بخشی به حوزه آموزش با سرعت بیشتری حرکت نماییم .

مدیر عامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش افزود : امروز شاهد هستیم که در تمامی شعب با همکاری اساتید اقدامات موثری در حوزه آموزش صورت پذیرفته و اعضای شورا می بایست با استفاده از ظرفیت تمامی شعب ، نسبت به تدوین نقشه راه آموزشی موسسه ، اقدام نمایند .

گفتنی است در پایان این جلسه سرکار خانم امیر فروغی به عنوان دبیر این شورا انتخاب و  مقرر گردید نمایندگان شعب نیز به عنوان عضو شورا ، در جلسات حضور فعال داشته باشند.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد