برگزاری سومین کارگاه‌ آموزشی "مهارت های ارتباطی و آداب تشریفات" در جزیره کیش

این کارگاه آموزشی در راستای ارتقای مهارت‌های ارتباطی کارکنان حوزه گردشگری به همت مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار گردید.
برگزاری سومین کارگاه‌ آموزشی "مهارت های ارتباطی و آداب تشریفات" در جزیره کیش

     به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، روز دوشنبه 22مهرماه 98، کارگاه آموزشی "مهارت‌های ارتباطی و آداب تشریفات" ویژه کارکنان کلوپ های دریایی جزیره کیش ، به همت مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، در مرکز همایش‌های بین المللی کیش برگزار شد.

      با عنایت به نقش مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه آزاد کیش، دوره‌های باز آموزی مهارت‌های ارتباطی و آداب تشریفات به درخواست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به صورت تقویم آموزشی سالیانه، تهیه و تدوین شده و در قالب "دوشنبه های آموزش" برگزار خواهد شد. 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد