مراسم معارفه مدیریت جدید شعبه پاسداران

به گزارش روابـط عمـومی مـؤسسه آموزشی علوم و فنون کیـش، روز شنبه مورخ 7/7/97 مدیریت جدید شعبه شماره 5 (پاسداران) معرفی شد.
مراسم معارفه مدیریت جدید شعبه پاسداران

در این مراسم، جناب آقای دکتر جوادپور مدیرعامل محترم مؤسسه از زحمات سرکارخانم محمدزاده مدیریت محترم شعبه و کلیه کادر توانا و زحمتکش قدردانی و سرکارخانم امیرفروغی را بعنوان مدیریت جدید شعبه معرفی نمودند. ایشان ضمن تأکید بر آموزش زبانهای خارجی بعنوان ابزاری برای شخصیت سازی و افزایش عملکرد فرد، به اهداف جدید مؤسسه در راستای ارتقاء برند آموزشی در قالب ایجاد مثلت نظم، کار تیمی و سخت کوشی و نوآوری متحورانه در بستر تحولات شتاب دهنده علمی، ارزشی در دنیای امروز اشاره نمودند و خاطرنشان کردند، هدف اصلی آموزش، یادگیری روش یادگیری و تفکر به فراگیر خواهد بود.

همچنین، در خاتمه پویایی و شادی مؤسسه و دفتر ستادی را در گرو شادی، موفقیت و سلامت مخاطبان شامل کارکنان، اساتید و فراگیران عنوان نمودند که برای تحقق این امر، همگی در قالب یک تیم و خانواده از هر فرصتی بهره گیری خواهیم داشت.

 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد