بازدید نمایندگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه ملی عمان از مرکز نوآوری جزیره کیش

نمایندگان دانشگاه صنعتی شیراز از مرکز نوآوری جزیره کیش و دانشگاه ملی عمان بازدید کردند.
بازدید نمایندگان دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه ملی عمان از مرکز نوآوری جزیره کیش

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، روز یکشنبه 5 تیرماه دکتر کاظمی مدیر روابط بین الملل دانشگاه صنعتی شیراز به همراه دکتر ذوق پور مشاور ارتباطات بین الملل دانشگاه در حوزه کشور عمان، دکتر حقانی مدیر  پردیس دانشگاه صنعتی- دانشگاه ملی عمان در کیش و همچنین دکتر علی البیمانی و دکتر سلیم الارائیمی از کشور عمان به میزبانی دکتر محمدرضا نظری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش از مرکز نوآوری کیش بازدید کردند.

این بازدید با هدف گسترش همکاری های دو طرفه و با چشمانداز زمینهسازی توسعه همکاری های بینالمللی انجام شد. در این بازدید جلسهای با حضور بازدیدکنندگان برگزار شد. در این جلسه توانمندیهای دانشگاه صنعتی شیراز در زمینه تکنولوژی های دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ظرفیتهای مرکز نوآوری جزیره کیش جهت حمایت از فعالیت های مورد بررسی عنوان شد.

مواردی که در این جلسه جهت همکاریهای دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت شامل:

1-    پردیس مشترک با دانشگاه ملی عمان با سرمایهگذاران بخش خصوصی

2-    استقرار شرکتهای دانشبنیان صنعتی و توسعه فعالیتهای این شرکتها در برج فناوری منطقه آزاد کیش.

3-    تجهیز و راه اندازی حمل و نقل پاک در جزیره کیش با بهرهگیری از خودروهای الکتریکی و همچنین راهاندازی پروژه عظیم Car sharing بعنوان نخستین تولیدکننده خودروهای الکتریکی

4-    ایجاد شهر هوشمند در منطقه آزاد کیش

محمدرضا نظری با اشاره به این نکته که جزیره کیش پایلوت مناطق آزاد می باشد، نیاز جزیره به استفاده از تکنولوژی های دانشبنیان در حوزه آب، گردشگری، ورزش و سلامت با تمرکز بر زیست سازگار با محیط جزیره را امری مهم بر شمرد و افزود مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش مسیری برای عبور کالاهای دانش بنیان به جزیره می باشد و چشم انداز آن تبدیل کیش به پایگاهی برای نخبگان است.

 

 

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: