بازدید کمیته نظارت و بازرسی از شعب ساوه،زرندیه و پرند.

کیته نظارت و بازرسی از شعب ساوه ،زرندیه و پرند بازدید بعمل آوردند.
بازدید کمیته نظارت و بازرسی از شعب ساوه،زرندیه و پرند.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ،روز چهارشنبه مورخ 96/06/22،توسط کمیته نظارت و بازرسی از شعب ساوه،زرندیه و پرندبازدید بعمل آمدومیزان رضایتمندی اولیا و زبان آموزان مورد ارزیابی قرارگرفت.در همین راستا تذکرات لازم به شعب مربوطه ابلاغ گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد