نقش ترانه ها در آموزش زبان

از زمانی که به یاد داریم موسیقی بخشی از وجود انسان بوده است. ترانه ها به بخشی جدایی ناپذیر از تجربه زبانی ما تبدیل شده اند و اگر به همراه درس انگلیسی ارائه شوند می توانند بسیار مفید باشند. خوشبختانه، با شیوع روبه گسترش اینترنت و به طور خاص شبکه جهانی وب به کلاس‌های درس و زندگی دانش آموزان، دسترسی به ترانه ها و متن شعر ها آسان‌تر شده است.
نقش ترانه ها در آموزش زبان

از زمانی که به یاد داریم موسیقی بخشی از وجود  انسان بوده است. ترانه ها به بخشی جدایی ناپذیر از تجربه زبانی ما تبدیل شده اند و اگر به همراه درس انگلیسی ارائه شوند می توانند بسیار مفید باشند. خوشبختانه، با شیوع روبه گسترش اینترنت و به طور خاص شبکه جهانی وب به کلاس‌های درس و زندگی دانش آموزان، دسترسی به ترانه ها و متن شعر ها آسان‌تر شده است.

چرا باید ترانه ها بخشی از درس انگلیسی کلاس باشند؟

    برای ارائه یک موضوع، یک نکته ی گرامری وغیره
    برای تمرین یک نکته ی زبان وغیره
    برای تمرکز بر روی خطاها ی معمول زبان آموزان بصورت مستقیم تر
    به منظورتشویق به گوش دادن بصورت گسترده وفشرده
    برای تشویق دانش آموزان به صحبت کردن درمورد نگرش ها و احساسات
    برای پیشبرد خلاقیت واستفاده از تخیل
    به منظور ارائه فضای آرام در کلاس درس
    برای ایجاد تنوع وسرگرمی در یادگیری

ترانه ها کلاس درس را از یک روال تکراری بیرون می آورند و یادگیری زبان انگلیسی ازطریق آهنگ به بهتر شدن فضای کلاس درس که درآن چهار مهارت زبان را می توان تمرین کرد کمک می کند.

ترانه ها فرصتی برای پیشرفت یادگیری به صورت خودکار را فراهم می کنند. با استفاده ازآهنگ هامی توان به فرایند فراگیری خودکارتوسط زبان آموزان سرعت بخشید.

علاوه بر این ها دلیل زبانی دیگری نیز برای استفاده از آهنگ ها در کلاس درس وجود دارد. برخی از آهنگ ها، نمونه های عالی از محاوره ی انگلیسی هستند که بخشی از زبان مکالمه غیررسمی هستند. البته، بیشترین بخش زبان انگلیسی که دانش آموزان با آن مواجه خواهند شد در واقع زبان غیررسمی است. با استفاده ازآهنگ ها می توانید دانش آموزان را با واقعیت زبان که با آن روبرو خواهند شد آماده کنید.

همانطور که اشاره شده، سه دلیل استفاده از ترانه ها در کلاس انگلیسی به هم گره خورده اند ونشان می دهند که استفاده ازآهنگها در کلاس درس ارزشمند است. گام بعدی دراین روش این است که آهنگ را با یک درس در کلاس ترکیب کنید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: