ورود به LMS ویدئو جلسات ضبط شده

ورود به LMS ویدئو جلسات ضبط شده

 

 

ویدئو ورود به LMS ویدئو جلسات ضبط شده

 
 

1 -  آدرس سایت موسسه آموزشی علوم وفنون کیش  www.kish-ist.net را در مرورگر وارد کنید و مانند تصویر زیر بر روی گزینه ثبت نام اینترنتی کلیک کنید.


2 -  سپس همانند تصویر زیر در بخش راست شماره زبان آموزی ( نام کاربری ) که واحد آموزش در اختیارتون قرار میده رو وارد و در بخش چپ ( کد ملی ) را وارد کنید .
     
3 -  سپس همانند تصویر زیر روی گزینه ( اطلاع رسانی و تکالیف ) کلیک کنید.
4-  سپس همانند تصویر زیر روی گزینه ( ایجاد کاربری در LMS آموزش مجازی )  کلیک کنید.
5-  سپس همانند تصویر زیر روی گزینه) ورود به LMS)  کلیک کنید.
6-  سپس همانند تصویر زیر روی گزینه)    درس های من )  کلیک کنید.
7- سپس همانند تصویر زیر روی کلاس درس فعال شده کلیک کنید.
8- سپس همانند تصویر زیر روی موضع adobe connect کلیک کنید .
9-  سپس همانند تصویر زیر لیست جلسات ضبط شده و فایل های ارائه شده در کلاس رو مشاهده میکنید.
10-  سپس همانند تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد .