روش تدریس زبان بخش دوم

روش تدریس زبان  بخش دوم

دانش آموزان می توانند مطالب زیادي از یکدیگر یاد بگیرند و همدیگر را نیز بهتر بشناسند.

مبتکر این روش Tames Asher بود و معتقد بود که سریع ترین و کم استرس ترین راه براي یادگیري زبان دنبال کردن دستوراتی است که توسط معلم ارائه می شود )البته بدون اینکه معلم به زبان مادري آنها صحبت کند.(

 

 

 

 

دانلود مقاله روش تدریس بخش دوم

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد

دریافت محتوای آموزشی موسسه زبان کیش

برای دریافت اخرین محتوای آموزشی و اخبار موسسه زبان کیش ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: