برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش

برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام در مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام با حضور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی، مدیریت امور مالی، کارشناسان امور مجامع سازمان منطقه آزاد کیش، حسابرس سازمان حسابرسی، مدیریت سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیر امور مالی مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش؛ روز یکشنبه 26 خردادماه در دفتر مرکزی برگزار گردید.

 

در این جلسه، گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه گردید و صورتهای مالی منتهی به 29 اسفندماه 97 به تصویب مجمع رسید.