برگزاری جلسه هیأت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش ، جلسه هیأت مدیره موسسه در روز شنبه سوم بهمن ماه برگزار گردید.
برگزاری جلسه هیأت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

بنابراین گزارش در ابتدای این جلسه آقای دکتر تهرانی مدیرعامل موسسه ، گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه و در ادامه دستور جلسه قرائت و تصمیم گیریهای لازم اتخاذ گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد