برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای کاربردی مسئولین دفاتر در جزیره زیبای کیش

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش کارگاه آموزشی مهارتهای کاربردی مسئولین دفاتر مدیران پنج شنبه بیست و ششم آذر ماه در در جزیره زیبای کیش برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای کاربردی مسئولین دفاتر در جزیره زیبای کیش

این دوره ویژه مسئولین دفاتر ادارات سازمانها و ادارات مستقر در جزیره زیبای کیش بوده و به درخواست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و با حضور آقای مهندس استوان برگزار گردید .  

لازم به ذکر است در این کارگاه نکاتی در خصوص انتظارات مدیران از مسئولین دفاتر ، عوامل موفقیت مسئولین دفاتر و مهارتهای کاربردی مسئولین دفاتر بیان گردید.

در این مورد دیدگاه تان را بیان نمایید

* نام خود را وارد نمایید .
لغو
*دیدگاه تان را بیان نمایید .

شرکت در آزمون آنلاین
شما قبلا در این آزمون شرکت نموده اید
کد ملی معتبر نمیباشد
شماره همراه معتبر نمیباشد